Program Opieki nad Zwierzetami 2012 rok

W 2012r. przyjęto do Schroniska 910 psów i kotów, natomiast wydano – 897 zwierząt, W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. poddano zabiegom sterylizacji i kastracji 643 zwierzęta, tj.:
- koty wolno żyjące – 219 zabiegów na kwotę 14 878,35 zł,
- psy i koty przebywające w Schronisku – 249 zabiegów na kwotę 26 719,28 zł,
- psy i koty przebywające w Schronisku – 33 zabiegi wykonane dzięki współpracy z Fundacją „Niechciane Zapomniane”, w ramach akcji „Wielcy Małym”,
- psy i koty posiadające właścicieli i wydane ze Schroniska jako szczenięta i kocięta oraz psy i koty, których właściciele mieszkają na terenie miasta Gliwice, a są rencistami, osobami bezrobotnymi lub przebywają pod opieką OPS – 142 zabiegi na kwotę 13 539,78 zł,

W 2012r. na leczenie kotów wolno żyjących wydano 13 000,00 zł, natomiast w ramach dokarmiania wydano 545 kg karmy o szacunkowej wartości 3 800,00 zł.
W tym samym okresie na profilaktykę i leczenie zwierząt przebywających w Schronisku wydano 44 374,59 zł.

W ramach Programu znakowania zwierząt mikroprocesorami, w 2012 roku "zaczipowano" 1040 psów i kotów.
Ponadto, Schronisko przeprowadziło 160 interwencji w sprawie dzikich zwierząt, takich jak: ptaki, sarny, dziki, jeże, z których większość odwieziono do Schroniska dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie.

Strona stworzona z
dla zwierząt przez

© 2023 Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach heart