Wsparcie dla kotów wolno żyjących na terenie Gliwic

W miesiącu lutym br. Schronisko przekazało Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami "Bezpieczna Łapa" w Gliwicach 300 kilogramów karmy, z przeznaczeniem na dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Gliwic. Dodatkowo przekazaliśmy do rozdysponowania przez w/w organizację 310 kg karmy dla psów i kotów zebranej w trakcie zbiórki darów w sklepach Tesco.

Strona stworzona z
dla zwierząt przez

© 2023 Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach heart