Pierwsze półrocze w Schronisku dla Zwierząt

Mając na uwadze duże zainteresowanie społeczności gliwickiej losem bezdomnych zwierząt, przedstawiamy zakres podjętych działań przez gliwickie Schronisko.

Na początek trochę statystyki. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku do Schroniska przyjęto 309 psów i 97 kotów. Należy tu podkreślić, że w analizowanym okresie, 89 psów zostało odebranych przez właścicieli, natomiast 205 znalazło nowy dom i nowych opiekunów. Nowy dom znalazły również 64 koty, a 25 odwieziono na miejsce bytowania (po wyleczeniu i/lub przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji).

Schronisko realizuje od lat program sterylizacji i kastracji zwierząt. W tym roku poddano tym zabiegom 179 psów i kotów, przebywających w Schronisku. Ponadto, w ramach wydawanych skierowań, wysterylizowano lub wykastrowano 132 koty wolno żyjące oraz koty i psy, wydawane ze Schroniska, jako kocięta i szczenięta. Łącznie wykonano 311 zabiegów.

Należy tu dodać, że pracownicy Schroniska w Gliwicach pomagają nie tylko bezdomnym psom, czy też kotom – 90 razy wyjeżdżali na pomoc dzikim zwierzętom. Najwięcej, bo aż 57 razy podejmowano interwencje dotyczące chorych lub rannych ptaków, z czego 52 ptaki odwieziono do Schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie, a 5 ptaków, po napojeniu i nakarmieniu, wypuszczono na wolność. Ponadto, Schronisko 14 razy interweniowało w sprawach saren i jeleni, poszkodowanych najczęściej w wyniku zdarzeń drogowych: 6 spośród tej grupy zwierząt odwieziono do Schroniska w Mikołowie, 5 niestety nie przeżyło wypa

Strona stworzona z
dla zwierząt przez

© 2024 Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach heart