O NAS

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, usytuowane jest na peryferiach naszego miasta, przy ulicy Wschodniej w Sośnicy. Zostało ono wybudowane i oddane do użytku w 1996 roku. Do tego czasu bezdomne zwierzęta przebywały w Schronisku przy ulicy Nadrzecznej, na terenie nieistniejących już ogródków działkowych w okolicach Cmentarza Centralnego i Hipermarketu Arena. W tym miejscu Schronisko istniało od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Obecnie w Schronisku w Sośnicy przebywa około 130 psów i 100 kotów oraz gołębie, którymi przez cała dobę opiekuje się piętnastu pracowników z dużym doświadczeniem w opiece nad zwierzętami. Co roku do Schroniska przyjmowanych jest około 1000 zwierząt. Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy oraz prowadzonym akcjom adopcyjnym, prawie tyle samo zwierząt znajduje nowe domy. Schronisko prowadzi szeroko zakrojoną politykę sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, mającą na celu ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.
Psy przebywające w Schronisku objęte są programem „Lira”, polegającym na szkoleniu w zakresie podstawowego posłuszeństwa, co zwiększa ich szanse na adopcję. Schronisko współpracuje również z grupą wolontariuszy, którzy pielęgnują i wyprowadzają zwierzęta na spacery w soboty od godziny 10.00 do 15.00 oraz w tygodniu po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem schroniska. Aby uzyskać status wolontariusza należy się zgłosić do biura Schroniska w godzinach otwarcia po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Strona stworzona z
dla zwierząt przez

© 2019 Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

POMÓŻ ZWIERZAKOM
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! heart