Program Opieki nad Zwierzętami

Rada Miejska w Gliwicach, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 a znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, przyjęła czerwcu w drodze uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2012 roku.

Program, o którym mowa obejmuje swoim zakresem między innymi: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie i leczenie sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w schronisku oraz kotów wolno żyjących zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich Miasto Gliwice, poprzez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, utrzymuje Schronisko dla Zwierząt, do którego przyjmowane są bezdomne psy i koty z terenu Gliwic. Schronisko znajduje się w Sośnicy przy ulicy Wschodniej.

Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie Gliwic jest realizowane we współpracy z Gliwickim Kołem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 1.W miesiącu czerwcu schronisko przekazało tej organizacji 115 kilogramów suchej karmy jako wsparcie dla karmicieli kotów. Natomiast leczenie tych zwierząt odbywa się poprzez wydawanie ze schroniska skierowań do wskazanej przychodni weterynaryjnej lub poprzez przyjęcie zwierzęcia na okres leczenia do schroniska. Na tej samej zasadzie prowadzona jest sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w celu ograniczenia niekontrolowanego rozmnażania się tych zwierząt. Omawiany program przewiduje również wsparcie w przeprowadzaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz eutanazji ślepych miotów dla osób spełniających warunki opieki społecznej, dla osób bezrobotnych oraz dla rencistów. Zapis ten znalazł się w programie na wniosek Gliwickiego Koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

W dalszym ciągu prowadzony jest program znakowania mikroprocesorami zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku oraz zwierząt posiadających właścicieli z terenu miasta Gliwice. Program ten jest nieodpłatny i dobrowolny. Wszczepianie mikroprocesorów z zakodowanym numerem wykonują dwie lecznice:

- Gliwicka Klinika Weterynaryjna, ul. Szobiszowicka 2,
- Przychodnia Weterynaryjna, ul. Pszczyńska 2.

Program opieki nad zwierzętami przypomina również, że osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta domowe są ich właściciele lub osoby, które takiej pieczy się podjęły. Osoby pod opieką, których pozostawały wyłapane zwierzęta powinny je odebrać ze schroniska w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do schroniska. Po 7 dniach zwierzęta mogą być przekazane do adopcji. Wydawanie zwierząt ze schroniska odbywa się od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 16.00. Osoby zainteresowane adopcją zapraszamy również na stronę internetową www.mzuk.pl

Strona stworzona z
dla zwierząt przez

© 2021 Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach heart